Na 42 skontrolowanych kierowców, 29 jechało za szybko

Policjanci z Wołowa realizowali kolejne wzmożone działania prewencyjno – kontrolne pn. „Prędkość”. Na 42 skontrolowanych kierowców, 29 jechało za szybko.

Głównym celem prowadzonych przez wołowskich policjantów działań pod kryptonimem „Prędkość”
jest zapobieganie ewentualnym wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości. Akcja ta miała także za zadanie, wyrobienie wśród ujawnionych sprawców wykroczeń przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu. W takich sytuacjach kara za wykroczenie była nieuchronna.

Oprócz kontroli prędkości, podczas działań policjanci zwrócili szczególną uwagę na: stan trzeźwości kierujących, stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdów, przestrzeganie przez kierujących innych przepisów ruchu drogowego.

Na 42 skontrolowanych kierujących 29 przekroczyło dozwoloną prędkość. W wyniku przeprowadzonych działań wołowscy policjanci od początku roku, zatrzymali łącznie 25 uprawnień do kierowania pojazdami za przekroczenie dozwolonej prędkości. Akcja ma charakter cykliczny. Policjanci apelują o bezpieczną i ostrożną jazdę.