Nadleśnictwo Wołów na podium dla bezpiecznych pracodawców

19 grudnia 2018 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala podsumowująca programy prewencyjne i konkursy przeprowadzane w ciągu całego roku przez Państwową Inspekcję Pracy.

W trakcie uroczystości zostały wręczone nagrody między innymi w najbardziej prestiżowym konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy “Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. W tegorocznej edycji, w kategorii zakładów pracy zatrudniających od 51 do 250 pracowników wysokie II miejsce zajęło Nadleśnictwo Wołów.

Działania naprawcze w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokumentacji organizacyjno – kadrowej w Nadleśnictwie Wołów zostały wprowadzone IV kwartale 2016 r. i trwały około 2 lat. Osobami odpowiedzialnymi merytorycznie za przeprowadzone działania były: Maria Balińska firma “Dominus” jako służba BHP w nadleśnictwie oraz Izabela Florek-Żygadło – Specjalista ds. pracowniczych.

Inspektor PIP podczas audytu

Szczegółowy audyt przeprowadzony przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r. obejmował bardzo szerokie spektrum zagadnień. Kontroli poddane zostały nie tylko procedury, dokumentacja i regulaminy, ale także prace leśne z zakresu pozyskania, zrywki i zagospodarowania lasu oraz wyposażenie, sprawność techniczna maszyn i pojazdów. Sprawdzano zabezpieczenie budynków i stanowisk pracy w leśnictwach, gospodarstwie transportowym i szkółkarskim. Inspektorzy PIP skontrolowali również pomieszczenia biurowe oraz  magazynowe, w tym magazyn środków chemicznych.

Odbiór statuetki i dyplomu przez Nadleśniczego Artura Dyrcza

Statuetkę oraz dyplom odebrał osobiście Nadleśniczy Nadleśnictwa Wołów  dr inż. Artur Dyrcz.

Nadleśnictwo