“Najważniejszą inwestycją będzie budowa wiaduktu kolejowego”

Radni Wołowa: Paweł Czarny, Zbigniew Bujacz, Agnieszka Łukaszewska, Barbara Świątek, Grażyna Racka wstrzymują się na sesjach przed uchwalaniem planów inwestycyjnych proponowanych przez burmistrza. Jak mówiła podczas obrad, radna Świątek, wstrzymywanie się dla niej nie oznacza sprzeciwu, ale jedynie nieakceptowanie propozycji przedstawianych zadań przez burmistrza. Włodarz, Dariusz Chmura z kolei jednoznacznie mówi, że to sprzeciw i powstrzymywanie go przed wykonywaniem remontów i budowaniem nowych inwestycji, na które czekają mieszkańcy. Co w tym roku gmina już zrobiła, a co planuje? O tym rozmawiamy z Dariuszem Chmurą, burmistrzem Wołowa.

– Jakie inwestycje w tym roku udało się gminie zrealizować na terenach wiejskich?

– W tym roku na terenach wiejskich realizujemy przede wszystkim inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej oraz realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne w Wołowie zadania związane z siecią wodno – kanalizacyjną. W Lubiążu została przebudowana ulica Wiejska, Sezamkowa i Wesoła, a w trakcie przebudowy jest droga Stobno-Mojęcice, która współfinansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji wynosi 1 985 771,94 zł z czego 75% kwoty stanowić będzie wymienione dofinansowanie. Budowane będą drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Krzydlinie Wielkiej, niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ważną dla mieszkańców terenów wiejskich inwestycją jest budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 339 w Warzęgowie. Obecnie zakończyło się postępowanie przetargowe na to zadanie. Wpłynęła jedna oferta, którą złożyła firma ZADROBUD II z Wołowa na kwotę 293 865,55 zł brutto. Kolejną istotną inwestycją jest przebudowa drogi w Piotroniowicach. Niedawno podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów w Piotroniowcach na realizację tego zadania na kwotę 798 353,84 zł. Opracowywany jest obecnie projekt budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 338 na odcinku Wołów-Stary Wołów. Systematycznie budujemy także oświetlenie drogowe. W tym miesiącu ogłosiliśmy przetarg na budowę oświetlenia w Lipnicy i Mikorzycach.

Cieszę się, że spółki gminne oprócz działalności bieżącej prowadzą również działania inwestycyjne. I tak Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne w Wołowie przeprowadziło modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Straszowicach – systemu sterowania i monitoringu wraz z wizualizacją danych, wymianę zestawu pompowego i zbiornika reakcji. PWK przebudowało wszystkie 4 przepompownie ścieków w Mojęcicach w związku z oddaniem do użytku sieci kanalizacyjnej w Krzydlinie Małej, Krzydlinie Wielkiej i Domaszkowie.

Realizujemy jednak nie tylko zadania dotyczące infrastruktury drogowej. W dawnym budynku szkoły w Mojęcicach, utworzyliśmy jako gmina całodobowy Dom Pomocy Społecznej po wcześniejszym wyremontowaniu budynku, natomiast na piętrze znajduje się Dom Dzienny w ramach projektu Senior+. Przedsięwzięcie zrealizowane przez Gminę Wołów wyniosło blisko 950 000 zł i było ono współfinansowane ze środków Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2015-2020. Z kolei gmach po byłej świetlicy został zaadaptowany na pomieszczenia dla lokalnego zespołu “Mojęcice”. Mogę dodać, że w lipcu Gmina Wołów ogłosiła także przetarg na modernizację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu. Do przetargu stanęła firma OLMAX z Wołowa, która złożyła ofertę w kwocie 198 227,76 zł brutto.

– A w mieście co było największym przedsięwzięciem?

– Były tu konieczne w wykonaniu inwestycje wodno-kanalizacyjne prowadzone przez Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne, a mianowicie przebudowa sieci wodociągowej na wołowskich ulicach. Bardzo potrzebną inwestycją okazała się również realizowana obecnie modernizacja oczyszczalni ścieków, czyli zakup i montaż płuczki piasku. Na zlecenie Gminy Wołów została rozbudowana sieć wodno-kanalizacyjna przy ul. Bocianiej w Wołowie. Jest to nowy standard gminnych działek przeznaczonych pod sprzedaż. Jako gmina nie będziemy już sprzedawać działek budowlanych bez uzbrojenia.

W zakresie infrastruktury drogowej bardzo ważną inwestycją była budowa kładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 w Wołowie, której inwestorem była Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, a Gmina Wołów finansowała budowę ciągu pieszo – rowerowego przy tej ulicy co z pewnością wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców. Zostało również wybudowane oświetlenie drogowe przy ulicy Objazdowej, Cichej i Wojska Polskiego.

Stawiamy również na przyszłość naszych dzieci i polepszanie warunków w jakich się uczą. Kontynuujemy zadania związane z infrastrukturą oświatową, był to m.in. remont dachu w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Komuny Paryskiej za kwotę 290 000 zł, czy remont biblioteki w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołowie. Dbamy też o rozwój rekreacji w naszym mieście. W gminnym budynku dworca kolejowego uruchomiliśmy kręgielnię – kolejną przychodową inwestycję, która jest nowym miejscem spotkań naszych mieszkańców. Kolejne propozycje rozwoju rekreacji podam już niebawem.

Nieprzerwanie dbamy o estetykę miasta. Przebudowaliśmy rondo przy Placu Jana III Sobieskiego, nawiązując jego wyglądem do zabytkowej części Wołowa i niedawno przebudowanej ul. Przechodniej.

– Na jakim etapie jest remont drogi nr 338?

– Podpisanie umowy na realizację trzeciego, ostatniego etapu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie nastąpiło 12 lutego. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Utrzymania Dróg i Mostów z Piotroniowic. Jest to główny ciąg komunikacyjny w mieście i nie przesadzę jeśli powiem, że czeka nas rewolucja. Zapowiedzią nowego standardu dróg w Wołowie niech będzie ulica Ludowa oraz Wiejska, które zostały przebudowane w ramach dwóch pierwszych etapów tego zadania. Tak potężna inwestycja wymagała przeprojektowania nie tylko sieci dróg, ale również tego, czego nie widać na co dzień gołym okiem – kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej. W chwili obecnej niezbędne dokumenty zostały złożone w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i czekamy na ostateczne pozwolenie na budowę celem rozpoczęcia prac. Jestem przekonany, że roboty ruszą jesienią. Kluczowy jest termin zakończenia prac, który z pewnością zakończy się w 2022 roku.  Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami drogowymi, ale myślę, że warto jest przecierpieć ten czas, by później cieszyć się nowymi drogami, chodnikami i siecią ścieżek rowerowych.

– A co z remontami innych dróg i ulic?

– W ramach własnego budżetu spółka wodno – kanalizacyjna prowadzi budowę nowej sieci wodno – kanalizacyjnej, tj. m.in. na ul. Zielonej, Oliwnej Górze i Białej Górze. Po zakończeniu prac przez PWK zostanie tu wykonana nowa nawierzchnia drogi, podobnie jak w przypadku inwestycji przy ul. Zielonej, gdzie PWK przepięło przyłącza kanalizacyjne mieszkańców, które były wpięte do kanalizacji deszczowej niezgodnie z przepisami. Został tu przebudowany kolektor deszczowy, a gmina wykonała nową nawierzchnię drogi. Cieszę się, że wraz z prezesem PWK Rafałem Borzyńskim w taki właśnie sposób kompleksowo realizujemy zadania infrastrukturalne na terenie gminy.

W opracowaniu urzędu znajduje się również dokumentacja projektowa na kompleksową przebudowę osiedla Wichrowe Wzgórza, a także ulicy Morelowe. Ubolewam, że do dziś nie otrzymaliśmy decyzji z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odnośnie pozwolenia wodno-prawnego na realizację pierwszej z tych inwestycji. Powoduje to kolejne przesunięcia w czasie odnośnie rozpoczęcia procedury przetargowej i w dalszej kolejności rozpoczęcia prac. Otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie w ramach programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych dzięki czemu przebudujemy ulicę Giedroycia i tym samym wykonamy łącznik między ulicami Żeromskiego a Marie Curie-Skłodowskiej w Wołowie.

Opracowujemy koncepcję Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 – jesteśmy na etapie dokumentacji projektowej. W tej sprawie prowadzimy rozmowy z PKP i Urzędem Marszałkowskim odnośnie współfinansowania tej inwestycji.

– Jakim budżetem w tym roku gmina dysponuje i na jakie zadania przeznaczono najwięcej pieniędzy jeśli chodzi o inwestycje?

– Kwoty w budżecie Gminy Wołów na przestrzeni lat zwiększyły się ponad dwukrotnie. W 2010 roku dochody Gminy Wołów wynosiły 60 335 677,75 zł, a wydatki 64 167 254,75 zł. Z kolei tegoroczny budżet to 130 126 279,25 zł po stronie dochodów i 133 926 279,25 zł po stronie wydatków. To pokazuje dynamikę finansów naszej gminy i jej rozwój, czego odzwierciedleniem jest chociażby wysokie miejsce w prestiżowym samorządowym piśmie “Wspólnota”, gdzie Wołów jako miasto powiatowe plasuje się na 27. miejscu spośród 267 miast powiatowych jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne przeznaczone na jednego mieszkańca. Priorytetem dla naszego samorządu są właśnie inwestycje i nadrabianie zaległości, chociażby w kwestii infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej. W tym roku na wydatki majątkowe, w tym inwestycje planujemy przeznaczyć kwotę 23 263 612,34 zł, z czego największe środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi nr 338 w Wołowie. Chcemy utrzymywać obecny trend i spełniać oczekiwania naszych mieszkańców, zachowując równowagę pomiędzy zadaniami stricte infrastrukturalnymi, a tymi społecznymi.

– Jakie plany na przyszłość ma gmina jeśli chodzi o inwestycje?

– W przyszłości jedną z najważniejszych inwestycji będzie budowa wiaduktu kolejowego.  Obecnie jesteśmy na etapie dokumentacyjnym. Złożyliśmy także wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych o przebudowę ulic: Inwalidów Wojennych oraz Witosa, gdzie znajduje się zaplecze gospodarcze Wołowa. Mamy w planach powołanie Spółki Wołowskie Centrum Zdrowia wraz z budową obiektów, która jest istotna dla świadczenia usług medycznych dla mieszkańców Wołowa. Kolejna ważna i potrzebna inwestycja to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Oprócz tego, trwają prace koncepcyjne nad rewitalizacją wołowskiej starówki i rynku. Gmina Wołów w tym roku zawiązała partnerstwo z innymi samorządami w ramach projektu “Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Wołów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasto Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice”, którego wartość wynosi ponad 30 milionów złotych. Jest to duże zadanie dla naszego samorządu. Wymiana opraw oświetleniowych może objąć bowiem nawet 2 300 punktów na terenie naszej gminy. Projekt o którym mowa zakłada dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowane są dalsze przebudowy dróg wiejskich, remonty, a także budowy świetlic. Będziemy kontynuować zadania związane z infrastrukturą oświatową. W niedalekiej przyszłości będziemy przedłużać trasę ścieżki rowerowej Wołów-Lubiąż o około 1 kilometr, tak, aby prowadziła do Klasztoru w Lubiążu będącego niemałą atrakcją turystyczną na Dolnym Śląsku. Mam nadzieję, że wkrótce ze stowarzyszeniem Rzeczpospolita Samorządna rozpoczniemy pracę nad budową mariny w Lubiążu, co z pewnością przyciągnie turystów nie tylko z terenu Dolnego Śląska, ale całego kraju. Zdajemy sobie sprawę, że sam remont drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie nie rozwiąże bolączek naszych mieszkańców, dlatego planujemy udrożnienie komunikacji w południowej części miasta poprzez budowę wspomnianego wcześniej wiaduktu kolejowego.

/Wywiad ukazał się 10 września w Kurierze Gmin/