Nauczyciele z mianowaniami. Złożyli ślubowanie

Nauczyciele z gminnych placówek oświatowych odebrali akty mianowania na wyższe stopnie awansu zawodowego. Ślubowanie złożyły: Agnieszka Nowak – nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej, Katarzyna Malik – Judzińska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie,
Paulina Szymańska – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 „Słoneczko” w Wołowie, Monika Susłowicz – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 „Słoneczko” w Wołowie oraz
Joanna Świtoń- nauczycielka oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie.