Nowe twarze w szkolnych fotelach

Z lewej: Edyta Niewińska i Anna Kozera

Wraz z nowym rokiem szkolnym pracę podjęli nowi dyrektorzy szkół. Największe zmiany dotknęły szkoły ponadgimnazjalne.
W Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Wołowie Barbarę Kołodziej na stanowisku dyrektora zastąpiła Halina Łosiewicz, która w przeszłości piastowała już to stanowisko. Do tej pory pracowała jako kierownik wydziału oświaty Urzędu Miejskiego w Wołowie.
– Życzę wszystkim, uczniom i nauczycielom oraz pracownikom szkoły, aby nowy rok szkolny upłynął w dobrej i miłej atmosferze – mówiła dyrektor Halina Łosiewicz podczas otwarcia roku szkolnego w wołowskim liceum.
W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie wieloletnią dyrektor Stanisławę Borodacz, zastąpiła Barbara Żeliźniak, nauczycielka.
Z kolei w Szkole Podstawowej w Warzęgowie dyrektor Anna Kozera przeszła na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, które jest formą wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Burmistrz Dariusz Chmura pod koniec sierpnia wydał zarządzenie, że obowiązki dyrektora szkoły przejmie Edyta Niewińska, dotychczas pracująca w Szkole Podstawowej w Mojęcicach jako dyrektor szkoły.
W Wińsku nowym dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych został Artur Wojsławski, który do tej pory pracował jako nauczyciel w Publicznym Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Wołowie.
W Brzegu Dolnym zmiana nastąpiła w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II. Nową wicedyrektor została Dorota Szubert, która zastąpiła Magdalenę Wlaźlak – Szał. Poprzednia wicedyrektor wygrała bowiem konkurs na dyrektora szkoły w Miękini.