Nowy parking w Zespole Szkół Specjalnych w Wołowie

W ramach zadań inwestycyjnych Starostwa Powiatowego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie wybudowano nowy parking dla samochodów rodziców dzieci przywożonych do szkoły, a także szkolnych autobusów i samochodów pracowników placówki.

Parking w znacznym stopniu odciąży i usprawni ruch na ul. Robotniczej, która do tej pory była miejscem parkingowym dla samochodów przyjeżdżających do szkoły. Budowa parkingu poprawiła estetykę terenu wokół wyremontowanego budynku szkolnego. Zadanie wykonała firma „Zadrobud II” z Wołowa. Łączny koszt budowy wyniósł ponad 70 000 zł i został sfinansowany z budżetu Powiatu Wołowskiego.