Ocalić od zapomnienia. Stwórz archiwum razem z wołowską biblioteką

Celem projektu  Ocalić od zapomnienia jest opracowanie i digitalizacja lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz udostępnienie do ponownego wykorzystania tych zasobów w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych, a także naukowych.  Wszystkie zdigitalizowane zbiory udostępnione będą na platformie Cyfrowy Dolny Śląsk w zakładce Biblioteki – Wołowska Biblioteka  Cyfrowa.  Poprzez organizację działań edukacyjnych (wrzesień-listopad 2019 r.), w których udział weźmie młodzież z wołowskich szkół średnich, celem projektu jest wskazanie na świadome i bezpieczne korzystanie z nowych mediów oraz rozwój kompetencji związanych ze stymulowaniem działań twórczych w lokalnej społeczności.

Projekt  pod patronatem honorowym Pana Dariusza Chmury – Burmistrza Gminy Wołów oraz Pana Janusza Dziarskiego – Starosty Wołowskiego. Patronat medialny nad projektem objął Tygodnik Powiatu Wołowskiego Kurier Gmin.

Chcesz współtworzyć lokalną bazę zasobów dziedzictwa kulturowego ? Przyjdź do wołowskiej biblioteki, przynieś ze sobą dokument, który Twoim zdaniem, powinien znaleźć się w naszej bazie, podpisz umowę licencyjną i stań się współtwórcą projektu.  Razem stworzymy więcej!

Wołowska biblioteka czeka na  materiały, zarówno archiwalne, jak również te współczesne, które zbudują bazę opartą na sześciu kolekcjach: 
1. KSIĄŻKI – to kolekcja cennych wydawnictw znajdujących się w zbiorach prywatnych oraz bibliotekach publicznych, działających na terenie naszej gminy;
2. MUZYKA – w tym, nagrania muzyczne, naszych lokalnych zespołów, artystów;
3. CZASOPISMA – tutaj miejsce swoje znajdą czasopisma, zarówno lokalne (Tygodnik Powiatu Wołowskiego „ Kurier Gmin”), jak także archiwalne (Gazeta Powiatowa);
4. DOKUMENTY ŻYCIA SPOŁECZNEGO – katalogi, foldery, materiały z wystaw i imprez, plakaty i afisze, wspomnienia ludzi związanych z naszym regionem;
5. EDUKACJA – w tym kroniki szkół, informatory oświatowe;
6. POCZTÓWKI – zbiór pocztówek prezentujących naszą gminę;

Projekt realizowany jest przez Dział Digitalizacji i Archiwum, który uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie, od  stycznia br. został powołany do działania.

Partnerzy projektu:
* Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska – wsparcie merytoryczne oraz udostępnienie miejsca na platformie Cyfrowy Dolny Śląsk,
* Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, która na rzecz projektu przekazała nam profesjonalny, wielkoformatowy skaner;  ponadto biblioteka wspiera nas merytorycznie i technicznie,
* Urząd Miejski w Wołowie – promocja projektu,
* Starostwo Powiatowe w Wołowie – promocja projektu,
* Zespół Szkół Społecznych w Wołowie, Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie oraz Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie – aktywny udział młodzieży w działaniach edukacyjnych oraz wsparcie przy promocji projektu.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa.

Zapraszamy do wspólnego tworzenia bazy lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego!