Ocalić od zapomnienia. Stwórz archiwum razem z biblioteką

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie oraz Patroni Honorowi: Dariusz Chmura, burmistrz Gminy Wołów oraz Janusz Dziarski, starosta wołowski, zapraszają do udziału mieszkańców gminy Wołów w projekcie “Ocalić od zapomnienia”. Celem projektu jest digitalizacja lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz ich udostępnienie na platformie Cyfrowy Dolny Śląsk, zarówno w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych, jak także naukowych. Patronat medialny nad projektem objął Tygodnik Powiatu Wołowskiego Kurier Gmin.

Chcesz współtworzyć lokalną bazę zasobów dziedzictwa kulturowego? Przyjdź do wołowskiej biblioteki, przynieś ze sobą dokument, który Twoim zdaniem, powinien znaleźć się w naszej bazie, podpisz umowę licencyjną i stań się współtwórcą projektu. Razem stworzymy więcej!

Czekamy na  materiały, zarówno archiwalne, jak również te współczesne, które zbudują bazę opartą na sześciu kolekcjach:

Książki, muzyka, czasopisma, dokumenty życia społecznego, edukacja, pocztówki. Szczegóły znajdziesz na www.migbp-wolow.pl.

Projekt realizowany jest przez Dział Digitalizacji i Archiwum, który uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie, od  stycznia został powołany do działania.

Nasi partnerzy:

* Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska – wsparcie merytoryczne oraz udostępnienie miejsca na platformie Cyfrowy Dolny Śląsk;

* Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, która na rzecz projektu przekazała nam profesjonalny, wielkoformatowy skaner;  ponadto biblioteka wspiera nas merytorycznie i technicznie;

* Urząd Miejski w Wołowie;

* Starostwo Powiatowe w Wołowie;

* Zespół Szkół Społecznych w Wołowie, Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie oraz Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie – aktywny udział młodzieży w działaniach edukacyjnych;

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zapraszamy do wspólnego tworzenia bazy lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego!

Joanna Krasowska, dyrektor