Odpowiedź Haliny Łosiewicz, byłej dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie na sprostowanie Andrzeja Nejmana, sekretarza powiatu

Reakcja na sprostowanie Sekretarza Powiatu Wołowskiego Andrzeja Nejmana zamieszczone w Kurierze Gmin z dnia 9 września 2021 r. dotyczące mojej osoby. Zamieścił Pan sprostowanie, w którym użył wielu swoich komentarzy, wzniosłych słów, refleksji. Proszę je zostawić dla siebie – to wstęp odpowiedzi Haliny Łosiewicz.

CAŁOŚĆ W NAJNOWSZYM WYDANIU KURIERA GMIN