Ogłoszono przetarg na budowę Śródmiejskiego Obejścia Wołowa

Pod koniec ubiegłego tygodnia został ogłoszony przetarg na budowę Śródmiejskiego Obejścia Wołowa wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 w trybie zaprojektuj i zbuduj – informuje Urząd Miejski w Wołowie.

Gmina Wołów otrzymała 20 milionów złotych na budowę wiaduktu kolejowego wraz ze Śródmiejskim Obejściem Wołowa w ramach konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szacowany koszt budowy wiaduktu i ŚOW to 16 milionów złotych. Wiadukt będzie budowany kilkaset metrów od przejazdu kolejowego na ul. Leśnej, w kierunku Łososiowic. Wjazd zostanie zaplanowany od strony tartaku i skrzyżowania ulic Kościuszki – Leśna. Śródmiejskie Obejście Wołowa, zintegrowane z wiaduktem, będzie prowadzić przez teren ogródków działkowych i połączy się z rondem Canteleu przy ul. Korzeniowskiego. W zakres inwestycji wchodzi m.in. budowa nowej jezdni, budowa wiaduktu, przebudowa istniejących skrzyżowań, budowa chodników i ciągu pieszo – rowerowego, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przepustów oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia.