Organizacja pomocy społecznej. Absolwenci odebrali dyplomy

W Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego  w Wołowie absolwenci studiów podyplomowych na kierunku  „Organizacja pomocy społecznej” odebrali świadectwa ukończenia studiów z rąk starosty Janusza Dziarskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Wołowskiego Artura Fojta. Uprawnienia nadała Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni.

Głównym celem studiów podyplomowych na kierunku „Organizacja pomocy społecznej” jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych.

Starosta Janusz Dziarski podkreślił, że studia podyplomowe to szansa na nowe kwalifikacje i perspektywy zawodowe  oraz  zachęcał do dalszego poszerzania horyzontów w ramach innych kierunków studiów podyplomowych oferowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie.

Członek Zarządu Artur Fojt podziękował uczestnikom za wybór uczelni i zaufanie jakim obdarzyli jednostkę Powiatu Wołowskiego. Warto zaznaczyć, że słuchacze pochodzą z terenu Dolnego Śląska.

Jak nadmieniła Krystyna Adaśko Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej program studiów zgodny jest z obowiązującymi przepisami prawa, pozwala słuchaczom zdobyć kompetencje niezbędne w procesie zarządzania placówkami niosącymi wsparcie osobom potrzebującym.

źródło: Starostwo Powiatowe w Wołowie