Patryk finalistą potyczek informatycznych

Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie po raz piaty zajął się organizacją konkursu “PING – Potyczki Informatyczne Nowej Generacji”. Konkurs rozgrywany jest w trzech etapach. Dwa pierwsze etapy rozgrywane są zdalnie, za pośrednictwem sieci Internet. Etap III – finał rozgrywany w siedzibie organizatora.

Trzej uczestnicy, którzy w finale Konkursu zdobędą największą liczbę punktów, otrzymują nagrody rzeczowe, a osoby, które zdobędą co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów zdobytych przez najlepszego uczestnika, otrzymują status laureata. Laureaci uzyskują maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji na studia informatyczne na Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Aby odnosić sukcesy w konkursach informatycznych, należy zdobywać i systematycznie pogłębiać wiedzę z przedmiotów ścisłych. Bardzo ważne jest podejmowanie prób twórczego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin. Nie wolno się zniechęcać, chociaż pierwsze próby nie zawsze uwieńczone są sukcesem.

Taką osobę jest Patryk Prewendowski – uczeń klasy II (politechnicznej) Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika w Wołowie. Jego praca i wytrwałość zaowocowały nominacją do finału Potyczek Informatycznych. Gratulujemy. Życzymy sukcesów w finale.

Część praktyczna finału odbędzie się 31 marca, a część teoretyczna 1 kwietnia.

 

Irena Gilewicz – nauczyciel informatyki