Po remoncie droga stanie się skrótem na obwodnicę Brzegu Dolnego i do Wrocławia

Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów z Piotroniowic remontuje drogę gminnej w obrębie ewidencyjnym Stobno i Mojęcice.

Remont jest dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji wynosi 1 985 771,94 zł z czego 75% kwoty stanowi właśnie dofinansowanie. – To ważna dla tej części gminy inwestycja, ponieważ zabiegali o nią mieszkańcy tzw. zatorza w Wołowie (ul. Kościuszki, Leśna itd.) jak również mieszkańcy ościennych wsi – informują gminni urzędnicy. – Droga po remoncie będzie stanowić duży skrót na obwodnicę Brzegu Dolnego i do Wrocławia. 

/źródło: UM Wołów/