Podpisano umowę na budowę śródmiejskiego obejścia Wołowa

Dzisiaj w Wołowie podpisano umowę na budowę śródmiejskiego obejścia miasta ( wiadukt kolejowy).

W zakres inwestycji wchodzi m.in. budowa nowej jezdni, budowa wiaduktu, przebudowa istniejących skrzyżowań, budowa chodników i ciągu pieszo – rowerowego, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przepustów oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia. Pieniądze – 20 mln zł  – gmina Wołów dostała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Była to największa dotacja na Dolnym Śląsku. Szacowany koszt budowy wiaduktu i ŚOW to 16 milionów złotych. Dzisiaj pod umową podpisał się burmistrz Wołowa Dariusz Chmura oraz przedstawiciel rządu w terenie wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.