Podsumowano akcję szycia maseczek w gminie Wołów

W akcję zaangażowało się około 40 osób, które uszyły w sumie 11 tys. maseczek.

W ostatnim czasie odbyły się spotkania, podczas których dziękowano wolontariuszom. Pierwsze odbyło się w Wołowskim Ośrodku Kultury, gdzie w imieniu burmistrza Dariusza Chmury podziękowania dla wolontariuszy wręczała sekretarz Anna Brodziak-Cisak. Drugie odbyło się w siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów oddział Lubiąż. Tam podziękowania składał  zastępca burmistrza Jan Janas.

Koordynatorem akcji szycia maseczek realizowanego na terenie całej gminy był Pełnomocnik Burmistrza ds. Polityki Senioralnej. Inicjatywa zrodziła się w środowisku seniorów.

/źródło: UM Wołów/