Policjanci sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wołowie oraz Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym cyklicznie dokonują sprawdzeń miejsc przebywania osób bezdomnych, a także tych przebywających w trudnych warunkach.

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie oraz podległego Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym podczas obchodów rejonów służbowych sprawdzają, czy osoby bezdomne oraz te zamieszkujące w trudnych warunkach nie potrzebują pomocy. – Nie tylko dzielnicowi, ale także pozostali policjanci, regularnie dokonują kontroli miejsc, w których przebywają osoby bezdomne na terenie powiatu wołowskiego- mówi Marzena Pawlik z wołowskiej komendy. – Kontrole przeprowadzane są w ramach akcji Zima 2020/2021, która ma charakter pomocowy i ma na celu zebranie informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych, przekazywanie im wiadomości o zagrożeniach związanych ze spadkiem temperatur oraz o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach, a także udzielanie wszelkiej pomocy w granicach posiadanych kompetencji.

W tym celu w ramach obchodu rejonu służbowego Dzielnicowe Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym st. sierż. Joanna Sirant oraz st. sierż. Karolina Golczyńska odwiedziły dolnobrzeskie ogródki działkowe. Policjantki sprawdziły warunki bytowe przebywających tam osób oferując jednocześnie możliwość pomocy.

Pobyt na terenie ogródków działkowych dzielnicowe wykorzystały również aby przeprowadzić rozmowy z działkowiczami. Przypomniały aby na okres zimowy rozważyć możliwość przewiezienia cenniejszego sprzętu w bezpieczne miejsce, a także by właściwie zabezpieczyć altany. Funkcjonariuszki przekazały działkowiczom materiały profilaktyczne oraz rozwiesiły ulotki na tablicach umieszczonych na terenie ogródków.

Funkcjonariusze proszą o reagowanie, gdy widzimy osoby, które wieczorem czy w nocy przebywają na dworze, w niskich temperaturach siedzą w parkach, na przystankach lub w innych miejscach. Osoby mogą znajdować się pod wpływem alkoholu. Pamiętajmy, że nie musimy sami udzielać takim osobom pomocy, jednak pozostając na mrozie znajdują się oni w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu. Nie wahajmy się więc zadzwonić na Policję.