Policjanci z Wołowa kontrolowali kierowców. Na 32 aż 21 przekroczyło prędkość

Policjanci z Wołowa realizowali kolejne wzmożone działania prewencyjno – kontrolne pn. „Prędkość”. Na 32 skontrolowanych kierowców, 21 jechało za szybko.

– Głównym celem prowadzonych przez wołowskich policjantów działań pod kryptonimem „Prędkość”
jest zapobieganie ewentualnym wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie przestrzegania ograniczeń prędkości – mówi mł. asp. Cezary Skowroński z KPP w Wołowie. – Akcja ta miała także za zadanie, wyrobienie wśród ujawnionych sprawców wykroczeń przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu. W takich sytuacjach kara za wykroczenie była nieuchronna.

Oprócz kontroli prędkości, podczas działań policjanci zwrócili szczególną uwagę na: stan trzeźwości kierujących, stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdów, przestrzeganie przez kierujących innych przepisów ruchu drogowego. Niestety na 32 skontrolowanych kierujących 21 przekroczyło dozwoloną prędkość. Akcja ma charakter cykliczny.