Posadzili ponad 100 drzew

Dla ludzi i pszczół

Gmina Wołów biorąc udział w programie Gmina Przyjazna Pszczołom deklarowała sadzenie roślin miododajnych na swoim terenie. 10 października w trakcie Światowego Dnia Drzewa przy udziale szkół i przedszkoli (10 lokalizacji) posadzonych zostało łącznie 107 lip drobnolistnych oraz 1 tulipanowiec.

Znaczna większość tych drzew została zlokalizowana na terenie placówek edukacyjnych Gminy Wołów. Inicjatorem działań był Dariusz Chmura, burmistrz Gminy Wołów. Wspierali go radni Rady Miejskiej w Wołowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – uczniowie uczący się architektury krajobrazu oraz nauczycielka Agnieszka Krupa, która współpracuje z gminą w zakresie zagospodarowania zieleni miejskiej. Podczas sadzenia drzew dzieci były edukowane w zakresie potrzeby tworzenia miejsc przyjaznych pszczołom oraz ekologii. Każda ze szkół zobowiązała się nazwać posadzone przez siebie drzewa.

Gmina planuje podobne działania na przyszły rok.

[rl_gallery id=”43858″]