Powstaje ścieżka rowerowa do Uskorza Wielkiego

Prace przygotowawcze zostały już zakończone. Ruszył kolejny etap – wylew masy bitumicznej.

Inwestycję wykonuje firma ZADROBUD II s.j. z Wołowa. Zadanie finansuje powiat wołowski i gmina Wołów.