Powstała wypożyczalnia sprzętu ogrodniczego na wołowskim cmentarzu

Na cmentarzu komunalnym w Wołowie powstały punkty wypożyczeń sprzętu ogrodowego. Sprzęt ogrodowy przeznaczony jest do wypożyczania i wykorzystania dla odwiedzających groby bliskich i każdy może z niego korzystać. – Prosimy o zwrot wypożyczonych narzędzi przed opuszczeniem terenu cmentarza – apeluje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie.