Przedszkole na celujący. Projektem objęto 90 dzieci

Gmina Wołów wraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego rozpoczęły realizację projektu “Przedszkole na celujący!”.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w gminie Wołów poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej skierowanej do przedszkolaków, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz nabycie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli placówek objętych projektem.

Projekt będzie realizowany do 28 lutego. Wsparciem zostanie objętych 90 dzieci, w tym 11 dzieci z niepełnosprawnościami oraz 40 nauczycieli. Całkowita wartość projektu wynosi 2 085 100,51 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich to 1 735 300,51 zł.

Rekrutacja dzieci na zajęcia dodatkowe jest zaplanowana do 30 września 2020 roku oraz w III kwartale 2021 roku. Rekrutacja nauczycieli na szkolenia odbywa się do 30 września 2020.