Przypominamy o utrudnieniach w ruchu na ul. Kościuszki

W Wołowie trwa jeszcze remont przy ul. Kościuszki. Kierowcy napotykają tam utrudnienia ze względy na trwającą budowę kanalizacji sanitarnej do domów przy ul. Leśnej i Kościuszki. Wykonawcą robót jest firma EKO-WOD ze Świdnicy, wartość inwestycji to ponad 2,6 mln zł brutto. Kolejny etap tej budowy rozpocznie się na początku kwietnia, wtedy prace będą prowadzone na ul. Leśnej, co będzie wiązało się z zamknięciem dla ruchu jednego pasa jezdni pomiędzy torami a skrzyżowaniem z ul. Kościuszki.