Przyszli radni szkolili się w Szklarskiej Porębie

W tym roku w powiecie wołowskim powstanie Młodzieżowa Rada.

Młodzi radni nie tylko będą działać na rzecz rozwijania siebie, ale także na rzecz swoich rówieśników.

– W dniach 20 – 21 lipca wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Rady Seniorów w Wołowie wyjechali do Szklarskiej Poręby – informuje wołowskie starostwo. –  Podczas wyjazdu zarówno Powiatowa Rada Seniorów w Wołowie, jak i przyszli radni Młodzieżowej Rady szkolili się z zakresu metod pobudzania aktywności obywatelskiej oraz angażowania ludzi w życie społeczne i publiczne, możliwości partycypacji i wpływania na politykę lokalną, a co najważniejsze wspólnie wypracowany został statut przyszłej rady. Była to też doskonała okazja do stworzenia platformy międzypokoleniowego dialogu.

Grupie towarzyszył wicestarosta Wołowski Jarosław Iskra.

/źródło: Starostwo Powiatowe w Wołowie/