Roboczo rozmawiali o budowie obejścia Wołowa

6 września w Urzędzie Miejskim w Wołowie odbyło się pierwsze spotkanie robocze w ramach realizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: “Budowa Śródmiejskiego Obejścia Wołowa wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273”.

Na spotkaniu omówiono, proponowany przez wykonawcę dokumentacji, przebieg drogi, który pokrywa się w znacznym stopniu z koncepcją, będącą załącznikiem do PFU. – Przedstawiciele Urzędu Miejskiego wnieśli istotne uwagi do zaprezentowanego przebiegu, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienie dostępu do okolicznych działek – informuje wołowski ratusz. – Spotkania robocze będą odbywały się w cyklach comiesięcznych. Obecnie przygotowywane będą materiały do karty informacyjnej w celu uzyskania decyzji środowiskowej.