Rozmawiali z wicewojewodą o renowacji klasztoru w Lubiążu

Jeszcze przed nowym rokiem burmistrz Wołowa Dariusz Chmura, zastępca Burmistrza Jan Janas, przewodniczący Rady Miejskiej – Jan Tomków, radny Rady Miejskiej – Marian Szpak oraz radny Rady Powiatu Wołowskiego – Maciej Nejman spotkali się z wicewojewodą dolnośląskim Bogusławem Szpytmą. Rozmowy dotyczyły głównie kolejnych inwestycji w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem renowacji zabytkowego kompleksu klasztornego w Lubiążu.