Rusza nabór wniosków dla firm z powiatu wołowskiego

Polish Zloty Cash Rolls. One Hundred Polish Zloty Rolled Banknotes.

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie informuje, że weszły  w życie przepisy wprowadzające dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach tarczy branżowej 6.0.

Wnioski mogą składać mikro i małe przedsiębiorstwa które:

  • na dzień 30 września 2020 r. prowadziły działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z określonych kodów w art. 15zze4 ust.1 w/w Ustawy
  • przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. miały niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
  • nie miały zawieszonej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.

Termin naboru wniosków mija 31 stycznia 2021 r. Wnioski należy składać  wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl   po uruchomieniu przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii użyteczności w postaci elektronicznego formularza wniosków  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.