Ruszają prace nad koncepcją połączenia nowego mostu nad Odrą z drogą krajową nr 36

Ruszają prace nad koncepcją optymalnego połączenia nowego mostu nad Odrą z drogą krajową nr 36 – poinformował Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

GDDKiA podpisała umowę na wykonanie koncepcji w zakresie połączenia nowego mostu przez Odrę w Ścinawie z drogą krajową nr 36 od strony miejscowości Iwno. Nowy obiekt połączy drogi wojewódzkie nr 392 i 340, co będzie realizowane przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Porozumienie między GDDKiA a DSDiK zawarte w listopadzie ubiegłego roku zakłada wspólną koordynację prac projektowych niezbędnych do powstania nowej przeprawy przez Odrę. W ramach jednej umowy powstanie opracowanie zarówno projektu mostu, jak i połączenia z nim DK 36.Wykonawca ma za zadanie: określić przebieg trasy dojazdowej, wykonać analizę wariantów w kontekście jej powiązań z siecią dróg publicznych, wskazać warianty, które najmniej kolidują z istniejącą infrastrukturą, w tym z obszarami chronionej przyrody i obiektami zabytkowymi. Koncepcja połączenia DK36 z nowym mostem przez Odrę ma być gotowa w sierpniu 2022 r.

/źródło: FB Tymoteusz Myrda/