Ruszyły cykliczne spotkania władz gminy z mieszkańcami

Burmistrz Dariusz Chmura wraz z wiceburmistrzem Janem Janasem rozpoczęli cykl spotkań w miejscowościach Gminy Wołów. Pierwsze z nich odbyło się w Lubiążu.

– Włodarze wspólnie z radnym Rady Miejskiej w Wołowie Marianem Szpakiem oraz radnym powiatu wołowskiego Maciejem Nejmanem wizytowali Zespół Szkół Publicznych w Lubiążu, Wiejski Ośrodek Zdrowia w Lubiążu oraz Dom Kultury – informuje Urząd Miasta w Wołowie. – Na spotkaniu z radą sołecką omawiali temat realizowanych inwestycji: modernizacji Wiejskiego Ośrodka Zdrowia, izolacji oraz odwodnienia przedszkola, jak również planowanych zadań dotyczących turystyki: dokończenia ścieżki rowerowej Wołów – Lubiąż oraz budowy mariny turystycznej. Obie inwestycje mają kosztować łącznie ponad 6 milionów złotych.