Rząd odkupi chryzantemy. Podano stawki za kwiaty

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapłaci producentom kwiatów 20 zł za chryzantemę doniczkową i 3 złote za chryzantemę ciętą. Wnioski o wsparcie należy złożyć do piątku.

Pomoc będzie wypłacana posiadaczowi chryzantem do 31 grudnia 2020 r. na podstawie złożonych przez niego dokumentów. Wnioski należy złożyć do piątku, 6 listopada 2020 r., do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

Jak napisano w rozporządzeniu, Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne.

Stawka pomocy wynosi w przypadku:
• chryzantemy doniczkowej – 20 zł za sztukę;
• chryzantemy ciętej – 3 zł za sztukę.