Seniorzy planują cykliczne spotkania. Kolejne już w grudniu

W siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wołowie odbyło się spotkanie zarządów organizacji senioralnych z terenu gminy Wołów z burmistrzem Dariuszem Chmurą.

– Omawiano szereg spraw bieżących gminy Wołów, jak również nurtujących członków zaproszonych organizacji – informują organizatorzy spotkania. – Zebrani z niepokojem wypowiadali się o jednym z największych i najważniejszych problemów gminnej społeczności, jakim jest stan i perspektywy leczenia się nie tylko seniorów w gminie Wołów.

Ustalono też, że podobne spotkania będą się odbywać co miesiąc i będą miały charakter otwarty. Gospodarzem kolejnego będzie PZERiI w Lubiążu (odbędzie się ono 3 grudnia). Trzecie zaplanowano na styczeń 2021 roku, a organizatorem będzie Stowarzyszenie Senioralne Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wołowie.