Ślubujemy! Uroczyste pasowanie na ucznia

Uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie mieli swoje święto: pasowanie na pierwszoklasistę.

W uroczystości wzięły udział: dwie klasy pierwsze – 1a i 1b wraz z wychowawczyniami: p. Wiolettą Banaś i p. Alicją Filipowicz, dyrektor szkoły p. Urszula Wojtyło, burmistrz MiG Wołów – p. Dariusz Chmura, przewodnicząca Rady Rodziców p. Justyna Borkowska oraz licznie zgromadzeni rodzice i goście uczniów tejże szkoły. Dzieci rozpoczęły uroczystość występem artystycznym. Po odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła część oficjalna. Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły. “Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom…” – ślubowało 47 uczniów.
Pani dyrektor po raz pierwszy w tej szkole pasowała każde dziecko na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużą kredką. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowego dyplomu z książką.
Burmistrz oraz dyrektor złożyli wszystkim uczniom życzenia wielu sukcesów w nauce. Każdy pierwszak otrzymał też kuferek ze słodyczami.