Spółka przebudowuje przepompownię w Mojęcicach

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne z Wołowa modernizuje przepompownię na ul. Akacjowej w Mojęcicach.

Jest to jedna z czterech stacji w tej miejscowości przewidziana do przebudowy w związku z oddaniem do użytku sieci kanalizacyjnej w Krzydlinie Małej, Krzydlinie Wielkiej i Domaszkowie.

– W sierpniu zmodernizujemy jeszcze przepompownię na ul. Głównej – informuje gminna spółka. – Jednocześnie w Mojęcicach cały czas prowadzone jest zadymianie przyłączy w celu wykrycia nielegalnych wpięć kanalizacji deszczowej.

/źródło: PW-K/