Spółka rozpoczęła remont kolejnej przepompowni

Po modernizacji przepompowni na ul. Akacjowej w Mojęcicach Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Wołowie rozpoczęło remont stacji na ul. Głównej.

– Jest to ostatnia z czterech przepompowni w tej miejscowości, przewidziana do przebudowy, w związku z oddaniem do użytku sieci kanalizacyjnej w Krzydlinie Małej, Krzydlinie Wielkiej i Domaszkowie – informuje spółka.