Sprawdź, jakie majątki mają burmistrzowie, starostowie i wójt

Jolanta Kryzoswata-Zielnica zarobiła w 2019 roku ponad 133 tys. zł tylko jako wójt Wińska, Dariusz Chmura, burmistrz Wołowa i Paweł Pirek, burmistrz Brzegu Dolnego po ponad 139 tys. zł. A Janusz Dziarski, starosta wołowski ponad 108 tys. zł. Ile mają oszczędności na koncie? Jakimi jeżdżą autami?

Osoby, które piastują funkcje publiczne miały czas do maja, aby złożyć oświadczenia majątkowe za rok 2019. Za podanie nieprawdy w oświadczeniu Kodeks Karny przewiduje karę od miesiąca do trzech lat pozbawienia wolności. Oświadczenia podawane są do publicznej wiadomości. Każdy ma prawo przeanalizować dochody, kredyty, nieruchomości osób publicznych.

Najwięcej wśród włodarzy z powiatu wołowskiego w 2019 roku zarobił wiceburmistrz Wołowa Jan Janas – 238 717,61 zł (wynagrodzenie za pracę, kontrakt menadżerski i jako członek rady nadzorczej). Tuż za nim uplasowała się wójt gminy Wińsko Jolanta Krysowata- Zielnica – 165 888, 91 zł (wynagrodzenie za pracę, działalność wykonywaną osobiście, prawa autorskie oraz dochody i dopłaty z gospodarstwa rolnego).

Gmina Wołów

Dariusz Chmura – burmistrz Wołowa

Środki na koncie: 9000 zł, waluta obca: 1000 euro, współwłasność małżeńska

Mieszkanie: 120 m kw., wartość – 300 000,00 zł, współwłasność małżeńska

Mieszkanie: 51 m kw., wartość – 250 000,00 zł, współwłasność małżeńska

Działka: 0,8006 ha, wartość – 320 000,00 zł, współwłasność małżeńska

Nieruchomość rolna: 365 m kw., wartość – 50 000,00 zł, majątek odrębny

Nieruchomość rolna: 313 m kw., wartość – 60 000,00 zł, majątek odrębny

Dochody: z tytułu zatrudnienia – 138 177, 20 zł

Członek zarządu w Milickim Centrum Medycznym Sp. z o.o., dochód: 7 137,93 zł

Anna Chmura (żona): zatrudnienie – 46 468, 98 zł, umowa najmu (przychód) – 7 000,00 zł

Samochód: Renault Modus, rok 2007, współwłasność małżeńska

Opel Vectra, rok 2007, współwłasność małżeńska

Domek holenderski – 12 000,00 zł

Zobowiązania: limit kredytowy na koncie osobistym Santander Bank  w kwocie 0,00 zł, saldo dodatnie 5 178,96 zł – współwłasność małżeńska

Kasa zapomogowo- pożyczkowa UM w Wołowie, do spłaty 7 800,00 zł, kwota pożyczki 15 000,00 zł

Visa Gold limit kredytowy– 20 000,00 zł

Kredyt konsolidacyjny Santander Bank, kwota do spłaty 51 348, 31 zł, kwota kredytu 56 000,00 zł

Kredyt mieszkaniowy – 227 700,00 zł, saldo na dzień 31.12.2019 r. – 185 810, 13 zł, współwłasność małżeńska

Jan Janas – wiceburmistrz Wołowa

Środki na koncie: 102 300,00 zł, współwłasność małżeńska; 700 euro, współwłasność małżeńska

Dom: 196 m kw., wartość: 550 000,00 tys. zł

Dochody:

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Wołowie, członek rady nadzorczej – 5 523,00 zł

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Wołowie – stosunek pracy – 1 686,72 zł

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne w Wołowie – kontrakt menadżerski – 160 370,72 zł

Urząd Miejski w Wołowie – 71 137,17 zł

Samochód: Volvo XC60, rok 2019, współwłasność małżeńska

Zobowiązania:

mBank kredyt zaciągnięty na zakup samochodu Volvo XC60- 67 605,00 zł

pożyczka z ZFŚS z UM Wołów- 13 800,00 zł

PKO BP kredyt mieszkaniowy hipoteczny Własny Kąt – przystąpienie do długu, dłużnik solidarny – 112 904,82 zł

Gmina Brzeg Dolny

Paweł Pirek – burmistrz Brzegu Dolnego

Środki na koncie: 115 000,00 tys. zł, współwłasność majątkowa małżeńska

Dom: 86 m kw., wartość – 145 000,00tys. zł, współwłasność 1/3 z Agatą Pirek, 1/3 z Natalią Pirek

Mieszkanie: 35 m kw., wartość – 185 000,00 tys. zł, współwłasność 1/2 z Agatą Pirek

Dochody: brutto ze stosunku pracy – 139 581,14 zł

Samochód: Toyota Corolla, rok 2018

Artur Michałek – wiceburmistrz Brzegu Dolnego

Środki na koncie: 13 672,97 zł, współwłasność małżeńska

Dom: 155 m kw., wartość – 310 000,00 tys. zł, współwłasność małżeńska

Dochody: brutto ze stosunku pracy – 134 187,86 zł

Samochód: Kia Rio, rok 2011

Zobowiązania: kredyt hipoteczny na budowę domu- bank BPH S.A.- 38 622, 25 CHF

Gmina Wińsko

Jolanta Krysowata-Zielnica – wójt Wińska

Środki na koncie: 57 434,01 zł – współwłasność małżeńska

Dom: 135 m kw., wartość – 450 000,00 zł, współwłasność małżeńska

Gospodarstwo rolne: rodzinne, pow. 14,10 ha, wartość – 500 000,00 zł, własność, dochody z tego tytułu – 12 841, 95 zł, dopłaty bezpośrednie – 12 048,38 zł – współwłasność małżeńska

Inne nieruchomości: grunt 0,61 ha, 0,36 ha, 0,15 ha, wartość – 50 000,00 zł, współwłasność małżeńska

Dochody:

stosunek pracy UG Wińsko – 133 101, 69 zł

działalność wykonywana osobiście – 1 500,00 zł

prawa autorskie- reparycje – 6 396, 89 zł

gospodarstwo rolne, dochodowość i dopłaty – 24 890,33 zł

Skoda Romster, rok 2008, wartość – 11 000,00 zł, współwłasność małżeńska

Zobowiązania: kredyt mieszkaniowy – BZWBK – 173 133,66 zł, współwłasność małżeńska

Karta kredytowa – 5 142,95 zł – współwłasność małżeńska

Bogusława Folkman – zastępca wójta gminy Wińsko

Środki na koncie: brak

Dom: 230 m kw., wartość: 400 000,00 tys. zł, współwłasność małżeńska

Gospodarstwo rolne – grunty orne, powierzchnia 3,10 ha, wartość – 300 000,00 zł, przychód i dochód- 4 100,00 zł – współwłasność małżeńska

Dochody: z tytułu zatrudnienia – 133 511,48 zł

Samochód: volkswagen golf, rocznik 2014, wartość 38 000,00 zł, współwłasność małżeńska

Powiat

Janusz Dziarski – starosta powiatu wołowskiego

Środki na koncie: 15 235,76 zł

Dom: 220 m kw., wartość – 320 000,00 zł, współwłasność małżeńska

Dochody: z tytułu zatrudnienia – 108 434, 35 zł

Samochód: Toyota Rav4, rok 2006

Zobowiązania: kredyt hipoteczny na remont domu – 101 081,61 zł zindeksowany do CHF zaciągnięty w Getin Banku, stan zadłużenia na 31.12.2019 r.- 19 621,03 CHF- współwłasność małżeńska

Jarosław Iskra – wicestarosta powiatu wołowskiego

Środki na koncie: 150 000,00 zł – współwłasność małżeńska

Waluta obca: 3 500,00 CHF. 100 Euro, 200 koron czeskich

Papiery wartościowe: Obligacje Skarbu Państwa 100 sztuk, wartość aktualna – 10 070,40 zł

Obligacje korporacyjne PCC Rokita/PCC Exol  łącznie 129 sztuk, wartość aktualna – 12 900,00 zł

Obligacje korporacyjne Kruk 6 sztuk, wartość aktualna – 600 zł

Mieszkanie: 72,37 m kw., wartość – 150 000,00 zł, własność odrębna

Dochody:

– wynagrodzenie I – 7 045,17 zł

– wynagrodzenie II – 40 742,79 zł

– wynagrodzenie III – 39 959,80 zł

– pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich – Rada Powiatu Wołowskiego – 8 247,72 zł

/Materiał ukazał się
we wrześniowym wydaniu “Kuriera Gmin”/