Sprawdź, kiedy możesz przywieźć stare meble

archiwum-1Chcąc pozbyć się starych mebli, będziemy mogli raz w miesiącu za darmo przywieźć je do punktu zbiórki przy ul. Rawickiej w Wołowie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie zarządza Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Rawickiej. To tam trafiają wszystkie śmieci z terenu gminy. Odpady wielkogabarytowe, takie jak meble, powinny – zgodnie z obowiązującymi przepisami – być przywożone przez mieszkańców właśnie do tego punktu. W praktyce jednak tego typu odpady trafiają do lasów, są wystawiane przed domami lub blokami.

Żeby uniknąć takich sytuacji, prezes Danuta Jelec planuje zorganizować jeden dzień w miesiącu, kiedy zbiórka tego typu śmieci będzie za darmo. Na prośbę mieszkańców godziny otwarcia punktu przy ul. Rawickiej zostały zmienione. Będzie on otwarty w godzinach 10.00 – 14.00.

Przypominamy, odpady wielkogabarytowe to: krzesła, stoły, stoliki, łóżka, kanapy, fotele, szafy, szafki, dywany i temu podobne elementy wyposażenia domu. Do odpadów wielkogabarytowych nie należy natomiast zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady budowlane i poremontowe.

– W ten sposób chcemy zmienić nastawienie mieszkańców, którzy skarżą się, że muszą płacić za przywożenie mebli do naszego punktu przy ul. Rawickiej. Mam nadzieję, że w ten sposób pozbędziemy się problemu zaśmiecania lasów. Nasi pracownicy często też zastają meble pozostawione przed kubłami – mówi Danuta Jelec, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wołowie.