Sprawdzą szczelność instalacji gazowych

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. informuje, że na terenie gminy Wołów w dniach 14-15 listopada będzie przeprowadzona akcja przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na wprowadzeniu do instalacji substancji która powoduje, że gaz posiada intensywniejszy zapach, dzięki czemu jest lepiej wyczuwalny.  Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.