Stacjonarna pomoc prawna w powiecie zawieszona

Starosta wołowski poinformował o zawieszeniu stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wołowskiego od dnia 1 stycznia 2021 roku do odwołania.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wołowskiego działają w formie zdalnej przez telefon lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodnie z harmonogramem pracy punktów.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się, po wcześniejszym umówieniu terminu rozmowy pod numerem tel. 71 380 59 01, 71 380 59 08 lub za pośrednictwem maila: starostwo@powiatwolowski.pl

/źródło: Brzegdolny.pl/