Starosta zdecydował o redukcyjnym odstrzale dzików

Starosta Wołowski informuje, że 27.04.2021 r. wydał decyzję o przeprowadzeniu odstrzału redukcyjnego na terenie wyłączonym z obwodu łowieckiego, tj. terenie ogrodów działkowych Żywioł w Wołowie.

Działanie dotyczyć będzie 10 sztuk dzików. Obecnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy. Rozpoczęcie odstrzału zostanie realizowane niezwłocznie po podpisaniu umowy.  Zarząd Ogrodów Działkowych, jak również mieszkańcy Wołowa zostaną powiadomieni o tym fakcie i proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.  – Mamy nadzieję, że redukcja populacji dzików spowoduje ograniczenie ich migracji na tereny ulic Spacerowej oraz Zielonego Zaułka. Ze względów bezpieczeństwa nie widzimy możliwości dokonywania odstrzału redukcyjnego w pobliżu zabudowy mieszkaniowej – informuje powiat.