Strażacy otrzymali środki na zakup sprzętu dla swojej jednostki

OSP Krzydlina Mała otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu.

Jednostka będzie realizować projekt warty 28 700 zł. Pieniądze będą przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z podniesieniem gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych, także na zakup sprzętu i wyposażenia. Wartość dofinansowania: WFOŚiGW we Wrocławiu – 20 000 zł, Gmina Wołów – 6 000 zł, środki własne OSP – 2 700 zł.