Szkoły w gminie Wołów przed rozpoczęciem nauki. Jakie zasady będą obowiązywać?

Od 1 września wszystkie placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołów wznowią naukę dzieci i młodzieży – poinformował Urząd Miejski w Wołowie.

Władze gminy zapewniają, że ze względu na istniejącą sytuację epidemiczną informujemy, że dyrektorzy szkół i przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Wołów dołożyli wszelkich starań, aby dzieci uczyły się w bezpiecznych warunkach.

Wszystkie budynki szkół i przedszkoli zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Jeszcze w tym tygodniu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w w Wołowie ponownie zdezynfekuje wszystkie place zabaw znajdujące się przy szkołach i przedszkolach.

Oprócz tego PGK zaplanowało również dezynfekcję wszystkich części wspólnych przed budynkami (poręcze, ławki itp.). Dyrektorzy przygotowali wewnętrzne procedury i regulaminy związane z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Rodzice powinni pamiętać, że uczeń w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Dzieci dojeżdżające autobusami do szkół muszą mieć założone maseczki lub przyłbice. Obowiązek ten nie dotyczy osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim oraz tych, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Uczniowie na terenie szkoły nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust. Mogą to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa.

Każda z placówek Gminy Wołów zapewni płyny dezynfekujące dla uczniów. Niemniej jednak dyrektor szkoły może wprowadzić dodatkowe obostrzenia lub środki bezpieczeństwa, takie jak np. obowiązek zakrywania nosa i ust w częściach wspólnych szkoły czy podczas przerw. – Dlatego prosimy, by rodzice śledzili strony internetowe placówek do których uczęszczać będzie ich dziecko – czytamy w komunikacie magistratu. – Zostaną tam opublikowane szczegółowe wytyczne dyrektorów dotyczące środków ostrożności.

/źródło: UM w Wołowie/