Szukają wokalistów

 

Wołowski Ośrodek Kultury szuka młodych wokalistów, którzy chcieliby wziąć udział w Lubińskim Przeglądzie Twórczości Czesława Niemena “Czy mnie jeszcze pamiętasz?”

Pre-eliminacje odbędą się w sali kameralnej WOK, w dniu 2 marca 2017 r. o godz. 9.00 i skierowane są do wokalistów, będących uczniami szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Wołów. Zgłoszenia uczestnika dokonuje szkoła, rodzice lub opiekunowie merytoryczni. Osoby pełnoletnie mogą zgłaszać się samodzielnie.
Wyłoniona w pre-eliminacjach reprezentacja Wołowskiego Ośrodka Kultury zostanie zgłoszona z ramienia ośrodka do kolejnego etapu konkursu. Ośrodek zapewni pomoc w przygotowaniu nagrania prezentacji wybranych utworów, niezbędnych do zakwalifikowania do etapu eliminacji.W przypadku przejścia uczestnika do ostatniego etapu przeglądu, który odbędzie się 12 maja w Centrum Kultury “Muza” w Lubinie, Wołowski Ośrodek Kultury zapewni uczestnikowi dojazd oraz opiekuna merytorycznego podczas finałowego koncertu. Organizator I Lubińskiego Przeglądu Twórczości Czesława Niemena “Czy mnie jeszcze pamiętasz?” przewiduje dla uczestników przeglądu cenne nagrody rzeczowe oraz statuetki i dyplomy.
Szczegóły dotyczące zgłoszeń są dostępne na stronie www.wok-wolow.pl.