Takie rozwiązanie ma ułatwić utrzymanie zieleni

Drzewka przy ul. Przechodniej w Wołowie zostały zabezpieczone w specjalne worki, które stopniowo zasilają glebę wodą – informują urzędnicy z Wołowa.

Gmina informuje również, że w przyszłości planuje zamontowanie kolejnych worków przy nasadzanych drzewach. – Takie rozwiązanie z pewnością ułatwi utrzymanie zieleni na terenie miasta – przekonują urzędnicy w informacji na gminnym fanpage.

/fot. UM Wołów/