Teoria przywiązania tematem międzynarodowego seminarium naukowego

21 osobowa grupa z Polski i z Niemiec wzięła udział w Międzynarodowym Seminarium Naukowym, zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy-Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Tematem seminarium była „Praca z dzieckiem z wykorzystaniem teorii przywiązania”. Kolejny raz współpraca między Powiatem Harburg a Powiatem Wołowskim okazała się sukcesem. Seminarium objęte zostało Honorowym Patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Starosty Wołowskiego.

Teoria przywiązania wiąże się przede wszystkim z poczuciem bezpieczeństwa, co jest szczególne we wczesnym etapie rozwoju małego dziecka. Przywiązanie uzależnione jest od wielu czynników, jednak ważniejszymi z nich są relacje z głównymi opiekunami, poczucie bliskości, spokoju i przynależności. Dzięki nim kształtuje się w małym człowieku rodzaj bezpiecznej „podstawy”, która umożliwia mu poznawanie otaczającego świata oraz nawiązywanie więzi.

Istota teorii przywiązania, została przybliżona podczas Międzynarodowego Seminarium Naukowego w Świeradowie Zdroju w dniach 05-08.10.2017. Jak się okazało, więź emocjonalna dziecka z opiekunem (głównie matką) jest elementem, stanowiącym matrycę rozwoju dziecka, niezależnie od jego płci, rasy, kraju pochodzenia czy języka. Fundamentem owej więzi jest poszukiwanie bliskości oraz potrzeba bezpieczeństwa.

Uczestnikami warsztatów w ramach prowadzonego seminarium byli pracownicy merytoryczni z Poradni Wychowawczych z Powiatu Harburg (Dolna Saksonia), oraz z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Brzegu Dolnym i w Wołowie. Szkolenie zostało poprowadzone w dwóch wersjach językowych. Ekspertami warsztatów byli psycholodzy-terapeuci z Ośrodka Psychoterapii „Mały Książe” w Krakowie.

W drugiej części szkolenia miały miejsce warsztaty, a także zostały wyemitowane dwa dokumentalne filmy, prowadzone i nakręcone w ramach terapii. Uczestnicy zgodnie potwierdzili słuszność organizacji szkoleń o charakterze międzynarodowym. Stwarzają fundament wzajemnego dzielenia się doświadczeniem i współpracy. Potrzeba i deklaracja kontynuacji, wybrzmiała wyraźnie podczas spotkania podsumowującego Seminarium. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie udziału w seminarium. Każdy też zabrał namiastkę szkolenia ze sobą, wzbogacając tym samym warsztat swojej pracy. Jak się okazuje nie tylko, jako terapeuta, ale także indywidualnie, jako człowiek. Bowiem style przywiązania a szczególnie wzajemne relacje, mają ogromny wpływ na życie dorosłego już człowieka.

Katarzyna Fęglerska

PCEiPPP w Wołowie