Trzydziestu skontrolowanych kierowców przekroczyło prędkość

18 grudnia policjanci realizowali kolejne wzmożone działania prewencyjno – kontrolne pod kryptonimem “Prędkość”.

Podczas prowadzonych czynności sprawdzili m.in. czy kierujący pojazdami stosują się do ograniczeń prędkości i obowiązujących przepisów. Niestety mimo wielu apeli policji oraz innych służb i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a także prowadzonych kampanii społecznych nadal wiele osób prowadzących pojazdy przekracza dozwoloną prędkość. 30 skontrolowanych kierowców jechało za szybko. – Głównym celem prowadzonych przez wołowskich policjantów działań pod kryptonimem “Prędkość” było zapobieganie ewentualnym wypadkom drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego – mówi  asp. Piotr Andrusyna. – Akcja ta miała także za zadanie wyrobienie wśród ujawnionych sprawców wykroczeń przeświadczenia, że jazda z nadmierną prędkością jest niebezpieczna nie tylko dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu. W takich sytuacjach kara za wykroczenie była nieuchronna. Niestety aż 30 kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość. Znaczna część tych osób otrzymała mandaty karne. Akcja ma charakter cykliczny. Policjanci apelują o bezpieczną i ostrożną jazdę.