Uczniowie mogą wreszcie brać udział w zajęciach sportowych na boisku

Po kilku tygodniach uczestniczenia w lekcjach wychowania fizycznego on-line uczniowie klasy 1 Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie mogą znów wziąć udział w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym.

W ramach projektu “Zmieniam postawę ciała aktywnie, kiedy do sportu podchodzę pozytywnie”, dofinansowywanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przekazanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Mają one zachęcać dzieci do regularnej aktywności fizycznej, jak również kształtować podstawowe nawyki ruchowe związane z prawidłową postawą ciała.