Uczniowie piszą dzisiaj próbne egzaminy

W całej Polsce uczniowie piszą dzisiaj próbne matury. Przystąpili do nich także najstarsze roczniki w szkołach powiatu wołowskiego.

Próbne matury przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Za ich organizację i reżim sanitarny odpowiedzialne są dyrekcje szkół ponadpodstawowych. Zgodnie z harmonogramem dzisiaj rano rozpoczął się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W czwartek, 4 marca odbędzie się egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym. 5 marca rano uczniowie napiszą egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym.