Uhonorowano najstarszych członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

W Domu Kultury w Lubiążu zorganizowano spotkanie dla członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którzy ukończyli 80. i 90. rok życia. Zebranych witała przewodnicząca Wanda Augustynowicz, która dziękowała za przybycie i życzyła jubilatom dużo zdrowia i pomyślności.