Umowa na remont drogi podpisana

W Urzędzie Miejskim w Wołowie została podpisana umowa na  przebudowę  drogi gminnej w Piotroniowicach.

Firmą, która będzie realizowała zadanie jest Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów” – Sp. z o.o. Piotroniowice.

Prace pochłoną ok. 800 tys. zł.  Termin zakończenia prac przewidziany jest na 30 listopada 2020 r.

/źródło: UM Wołów/