Urząd pracy rozdaje dotacje na otwarcie firmy. Można otrzymać 25 tys. zł

Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie ogłosił nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Wnioski będą rozdane z dwóch puli. Dla osób do 30 roku życia oraz powyżej trzydziestki. Każdy, kogo wniosek zostanie zostanie rozpatrzony pozytywnie otrzyma z pośredniaka 25 tys. zł. Osoby bezrobotne mogą składać dokumenty do 16 października.