W niedzielę w Wołowie zawyją syreny

1 sierpnia 2021 r. o godzinie 17:00 na terenie Gminy Wołów zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. W tym czasie syreny alarmowe będą emitowały sygnał ogłoszenia alarmu – dźwięk modulowany trwający 3 minuty, który będzie jednocześnie upamiętniał 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Dla podkreślenia rangi wydarzenia Burmistrz Gminy Wołów zwraca się z prośbą o wywieszenie flag państwowych na budynkach oraz w miejscach publicznych.